O něčem navíc

24.03.2021

S blížícím se říjnovým sněmem České advokátní komory mohou pozorní čtenáři na sociálních sítích čím dál častěji zaznamenat diskusi advokátů o tom, jaká naše Komora v uplynulých čtyřech letech od posledního sněmu byla a jakou by ji chtěli mít v těch dalších.

V tom zásadním se od sebe nelišíme. Nerozcházíme se, ani nepopíráme. Přejeme si Komoru silnou a nezávislou. V počtu dvanácti tisíc aktivních advokátů je však už obtížnější shodnout se na dalších prioritách a vizích. Měla by vůbec Komora nějaké mít? Nestačí už, že tu je? Má kromě toho nabízet ještě něco dalšího? Něco navíc? A pokud ano, proč, komu a (za) co?

Mým příspěvkem k této diskusi je představa advokátní komory jako přívětivého servisu pro advokáty. Je-li advokacie službou našim klientům, chápu Komoru a převážnou část jejich aktivit jako službu advokátům.

Plné znění publikováno zde.