Kdo se bojí profesora Pafka?

13.03.2021

Přiznám se, že já ne, jelikož pocházím z lékařské rodiny. V tomto blogu jde však o jiný strach než o ten z bílého pláště, operačního sálu, narkózy a skalpelu. Jde tu o strach z názoru.

Pavel Pafko, o němž musí každý vědět, kdo to je, nejméně od roku 1996, kdy prezidentu Havlovi odstranil zhoubný plicní nádor, se v těchto dnech obrátil na advokátní komoru. Požádal ji o uveřejnění svého článku, jehož leitmotivem bylo upozornit na žalostně nízkou hodinovou odměnu znalců i poté, co se od začátku letošního roku dočkali nového zákona.

Komora článek uveřejnila. Ale až poté, co vyšel v Mladé frontě DNES, neboť pan profesor jí ho poslal též. Pafkovu žádost o uveřejnění Komora zprvu odmítla. "Rozhodl jsem, že Česká advokátní komora Váš článek neuveřejní, neboť by jej advokáti mohli vnímat jako útok proti své profesi, respektive jejímu odměňování," odepsal profesoru Pafkovi její předseda v dopise, zveřejněném nyní pod Pafkovým článkem.

Plné znění publikováno zde.