Hlasovací lístky nelze ke sčítání odvážet mimo advokátní sněm, a to ani pod dohledem policie. Volební řád to neumožňuje

15.07.2021

Heslem naší policie je Pomáhat a chránit. Při posledním advokátním sněmu před čtyřmi lety pomáhala advokátní komoře s ochranou volebních schránek, obsahujících odevzdané dosud nesečtené hlasovací lístky, během jejich převozu z místa konání sněmu advokátům neznámo kam, kde teprve je volební komise otevřela a sečetla. Uvádí to na svém webu sama Komora. A ze zápisu z dosud poslední schůze představenstva Komory vyplývá, že o tutéž pomoc a ochranu požádá policii i během letošního říjnového sněmu. Volební řád advokátního sněmu přitom výslovně upravuje jedinou možnou bezprostřední manipulaci s volebními schránkami po ukončení voleb do orgánů Komory: otevřít je a sečíst hlasy.

Plné znění publikováno zde.