Advokátní komora by měla své zakázky vyhlašovat transparentněji

25.04.2021

Transparentnost výběrových řízení považuji při hospodaření s veřejnými prostředky - a těmi peníze vybírané Komorou od advokátů (příspěvky na činnost Komory, poplatky za zápisy do seznamu advokátů, poplatky za vydávání ověřovacích knih) a koncipientů (poplatky za advokátní zkoušky) na základě zákona o advokacii jsou, za naprosto zásadní. Přestože se zákon o zadávání veřejných zakázek na Komoru nevztahuje, chtěl bych prosadit, aby i Komora soutěžila všechna svá výběrová řízení na k tomu určených elektronických portálech (tržištích). Vytváří se tím násobně větší možnost oslovit případné zájemce, než kolik se jich o soutěži může dozvědět jen z výzev zveřejňovaných na webu Komory. Do představenstva Komory proto kandiduji i z tohoto důvodu.

Plné znění publikováno zde.